Over GMA

GMA, Groupe Médialternatif, werd opgericht in 2001.

Sinds haar ontstaan heeft de organisatie een enorme evolutie doorgemaakt. Vooral de website Alterpresse kent een overweldigend succes, zowel in binnen- als in buitenland. Teksten worden geplaatst in het Frans, Creools, Spaans en Engels.

GMA werkt met jonge journalisten en bouwt zo een interessant netwerk van gemotiveerde jonge mensen uit die geloven in het werk vàn en vòòr de alternatieve en ‘volkse’ sector. Hun informatie is gericht zowel op ontwikkelingsinitiatieven als op thema’s die de gewone bevolking betreffen. Regelmatig komen ook dossiers rond specifieke onderwerpen aan bod, zoals over duurzame ontwikkeling, voedselveiligheid,…enz.

Sinds 2005 denkt GMA erover om naast de website nog andere mediakanalen te gaan gebruiken. GMA is een partnerorganisatie van Broederlijk Delen met wie een zeer open dialoog en reflectie gevoerd kan worden over de context van haar eigen werking. Zij is ook een actor in de netwerking tussen verschillende sectoren. Vanaf 2008 is bij GMA een coöperant actief voor de werking met jongeren en introductie van jongeren in de nieuwe media.